Tm-Autolab AS ble stiftet i Trondheim 28. mai 1998.
Firmaets hovedfokus har vært vann og vannkjemi, med hovedvekt på næringssalter og fysikalske parametere.
Renset vann til laboratoriet er også noe vi har jobbet mye med.
Vårt fokus er fortsatt vann og vannkjemi, men vi har nå bygget opp en stor portefølje analysemaskiner for næringsmidler.
Som vårt firmanavn sier, ønsker vi å levere maskiner som automatiserer oppgavene på laboratoriet og forenkler hverdagen for brukerne.

Regelmessige kurs og oppdateringer hos våre produsenter gjør at våre serviceingeniører kan utføre sitt arbeid i henhold til de strenge kvalitetskrav som stilles hos våre brukere.

Stifteren av firmaet, Terje Melum, gikk bort September 2018.
Asgeir Winnberg, serviceansvarlig og teknisk nestor, gikk bort kort tid senere, i November 2018.
Fra 1.1.2019 ble firmaet hovedkontor flyttet fra Trondheim til Fredrikstad, og drives videre derfra av Jan Eivind Østby, som har vært i firmaet siden 2014.

På tross av de endringer som har vært leverer TM-Autolab AS fortsatt den samme kvalitet og gode premisser våre kunder er vant med, og vil gjøre det i årene som kommer.
Med oss på har vi kjente og lojale internasjonale leverandører, akkurat som før.

Vi ber om at henvendelser som tidligere gikk til Terje Melum eller Asgeir Winnberg går videre til Jan Eivind Østby i tiden som kommer.

Våre ansatte

Jan Eivind Østby
Serviceansvarlig
Mob: +47 480 67 627
Kontor: Trondheim

Bakgrunn: Faglaborant, Kjemiingeniør fra Høgskolen i Østfold, med erfaring på kvalitetskontroll fra legemiddelproduksjon, senere teknisk ansvarlig for vannkjemi ved Eurofins Norge Avd. Moss. Ansatt i TM-Autolab siden 2014.

Ansvar: Mantech Fysikalske, PeCOD, BOF. Servicetekniker.

Hobby: Kreativ skriving, styrketrening, Mixed Martial Arts.

In Memoriam

Terje Melum
Stifter

Bakgrunn: Kjemiingeniør fra Trondheim Ingeniørskole, med erfaring fra produksjon av sensorer hos SensoNor i Horten, regionssjef Midt og Nord-Norge for Nerliens Kjemiske fra 1986 til 1997, Daglig leder i TM-Autolab fra 1998.

Ansvar: Ledelse og salg.

Hobby: Jakt og Fiske, ski og toppturer

Asgeir Winnberg
tidl. serviceansvarlig

Bakgrunn: Kjemiingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole, med erfaring fra viruslaboratoriet og Institutt for Kreftforsking ved St. Olavs Hospital. 26 år som Senior Ingeniør ved SINTEF, avd. for Industriell bioteknologi. Medeier i TM-Autolab siden 2012. Flere publikasjoner/foredrag i Norske og Internasjonale fora, medforfatter på flere patenter.

Ansvar: Serviceansvarlig for TM-Autolab. Ansvarlig for TOC, Kjeldahl m.fl.

Hobby: Ølbrygging, Teknologi, hytteliv/turgåing