Tm-Autolab AS ble stiftet i Trondheim 28. mai 1998. Firmaets hovedfokus har vært vann og vannkjemi, med hovedvekt på næringssalter og fysikalske parametere. Renset vann til laboratoriet er også noe vi har jobbet mye med. Vårt fokus er fortsatt vann og vannkjemi, men vi har nå bygget opp en stor portefølje analysemaskiner for Næringsmidler. Som vårt firmanavn sier, ønsker vi å levere maskiner som automatiserer oppgavene på laboratoriet og forenkler hverdagen for brukerne.

Våre ansatte har alle bakgrunn som kjemiingeniører, med bred kompetanse innen de segmenter de til enhver tid arbeider innenfor. Regelmessige kurs og oppdateringer hos våre produsenter gjør at våre serviceingeniører kan utføre sitt arbeid i henhold til de strenge kvalitetskrav som stilles hos våre brukere.

Våre ansatte

Terje Melum
Leder
Tel: +47 72 58 31 78
Mob: +47 906 10 850
Kontor: Trondheim

Bakgrunn: Kjemiingeniør fra Trondheim Ingeniørskole, med erfaring fra produksjon av sensorer hos SensoNor i Horten, regionssjef Midt og Nord-Norge for Nerliens Kjemiske fra 1986 til 1997, Daglig leder i TM-Autolab fra 1998.

Ansvar: Ledelse og salg.

Hobby: Jakt og Fiske, ski og toppturer

Asgeir Winnberg
Serviceansvarlig
Tel: +47 72 58 31 78
Mob: +47 474 57 630
Kontor: Trondheim

Bakgrunn: Kjemiingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole, med erfaring fra viruslaboratoriet og Institutt for Kreftforsking ved St. Olavs Hospital. 26 år som Senior Ingeniør ved SINTEF, avd. for Industriell bioteknologi. Medeier i TM-Autolab siden 2012. Flere publikasjoner/foredrag i Norske og Internasjonale fora, medforfatter på flere patenter.

Ansvar: Serviceansvarlig for TM-Autolab. Ansvarlig for TOC, Kjeldahl m.fl.

Hobby: Ølbrygging, Teknologi, hytteliv/turgåing

Jan Eivind Østby
Service Ingeniør
Tel: +47 72 58 31 78
Mob: +47 480 67 627
Kontor: Sarpsborg

Bakgrunn: Faglaborant, Kjemiingeniør fra Høgskolen i Østfold, med erfaring på kvalitetskontroll fra legemiddelproduksjon, senere teknisk ansvarlig for vannkjemi ved Eurofins Norge Avd. Moss. Ansatt i TM-Autolab siden 2014.

Ansvar: Mantech Fysikalske, PeCOD, BOF. Servicetekniker.

Hobby: Kreativ skriving, styrketrening, Mixed Martial Arts.