Tm-Autolab AS ble stiftet i Trondheim 28. mai 1998.
Firmaets hovedfokus er vann og vannkjemi, med hovedvekt på næringssalter og fysikalske parametere.
Vi leverer kjente og solide systemer på vannanalyse, og rent vann til laboratoriebruk, samt småutstyr og solid kompetanse.
Vårt hovedfokus er vann og vannkjemi, men vi har nå bygget opp en stor portefølje analysemaskiner for næringsmidler.
Som vårt firmanavn tilsier, ønsker vi å levere maskiner som automatiserer oppgavene på laboratoriet og forenkler hverdagen for brukerne.

Regelmessige kurs og oppdateringer hos våre produsenter gjør at våre serviceingeniører kan utføre sitt arbeid i henhold til de strenge kvalitetskrav som stilles hos våre brukere.

Stifteren av firmaet, Terje Melum, gikk bort September 2018.
Asgeir Winnberg, serviceansvarlig og teknisk nestor, gikk bort kort tid senere, i November 2018.
Fra 1.1.2019 ble firmaet hovedkontor flyttet fra Trondheim til Fredrikstad, og drives videre derfra av Jan Eivind Østby, som har vært i firmaet siden 2014.

På tross av de endringer som har vært leverer TM-Autolab AS fortsatt den samme kvalitet og gode premisser våre kunder er vant med, og vil gjøre det i årene som kommer.
Med oss på har vi kjente og lojale internasjonale leverandører, akkurat som før.

Vi ønsker å levere solid kompetanse, robuste systemer og trygghet for våre kunder.

Våre ansatte

Jan Eivind Østby
Daglig Leder
Mob: +47 480 67 627
Kontor: Fredrikstad

Bakgrunn:
Faglaborant, Kjemiingeniør fra Høgskolen i Østfold, med erfaring på kvalitetskontroll fra legemiddelproduksjon, senere teknisk ansvarlig for vannkjemi ved Eurofins Norge Avd. Moss.
Ansatt i TM-Autolab siden 2014.

Ansvar:
Flowsystemer og næringssalter, salg og serviceansvarlig.

Magnar Østby
Serviceansvarlig
Mob: 91173326
Kontor: Fredrikstad

Bakgrunn:
Utdannet realfagslærer, lystekniker.
Magnar har bred erfaring med service og reparasjon av andre typer utstyr, og har raskt opparbeidet seg en realkompetanse på analyseinstrumenteringen TM-Autolab AS leverer til våre kunder. Ansatt i TM-Autolab siden 2019.

Ansvar:
Serviceansvarlig Mantech og vannrenseanlegg, lager og logistikk. HMS-Ansvarlig.

In Memoriam

Terje Melum
Stifter

Terje Melum gikk bort September 2018, var opprinnelig stifter av firmaet.

Asgeir Winnberg
tidl. serviceansvarlig

Asgeir Winnberg gikk bort Oktober 2018, var ansatt i TM-Autolab 2012-2018.