SEAL AQ400 – Discrete Analyzer Næringssalter

TM-Autolab leverer discrete analyzers fra tyske Seal Analytical, en kjent og stor aktør på markedet innenfor næringssalter.

Med en AQ400 fra Seal kan man analysere flere parametere på samme prøve, og dermed spare mye tid. Man setter inn prøvene og klargjør instrumentet, og fra man trykker på Start gjør instrumentet hele jobben selv. Fordelene med en Discrete Analyzer over en Flow Analyzer er mange, og først på listen er evnen den har til å gjøre flere uttak fra samme prøve. Hver type kjemi blir kjørt i en separat kyvette, og man hindrer dermed carryover fra andre prøver og kjemier.

Av sine mange gode kvaliteter kan AQ400, i tillegg til sitt imponerende metodebibliotek, skilte med blant annet:

 • Mulighet til å bruke et frittstående spektrofotometer – ideelt for måling av dikromat KOF.
 • Meget stor kapasitet.
 • Lavt lydnivå.
 • Avansert mekanikk for flere prøver/time.
 • Ingen carryover eller krysskontaminering.
 • Optisk rene og inerte glasskyvetter slik standard foreskriver.
 • Standard 1cm cellelengde, med mulighet for større celler.
 • Lave deteksjonsgrenser.
 • Lett å vedlikeholde, ukomplisert sprøytebytte.
 • Mulighet for kjøling av reagenser under kjøring.
 • Automatisk fortynning av opptil 10 punker per standardkurve.
 • Reaksjonene går fullstendig, på samme måte som på SFA og CFA.
 • Meget lavt forbrukt av reagenser.
 • Mulighet for å hekte på prøver etter at kjøring er startet.
 • Mulighet til å velge analyser per prøve for å optimalisere på tid.
 • Fullstendig automatisk, ideell for kjøring av prøver over natt.

Hvordan virker SEAL AQ400 Discrete Analyzer?

 • SEAL AQ400 bruker en mekanisk prøvearm, og en sprøyte drevet av en stepper-motor for suge opp, dispenser og blande presise mengder prøve og reagens i små kyvetter.
 • Prøver og reagenser har en pre-programmert reaksjonstid.
 • En mengde av den ferdige prøven flyttes til en stop/flow glasskyvette. Absorbansen leses av med en stasjonær optisk benk for best mulig signal til støy forhold.
 • Reaksjonstider kan programmeres fra sekunder til minutter, der de optimiserte metodene sørger for at reaksjoner går fullstendig og er helt ferdige, noe som gjør det nært manuelle og flow metoder. Dette gir til slutt lave deteksjonsgrenser og god reproduserbarhet.
 • En annen mekanisk prøvearm flytter reaktanten/prøven fra til deteksjonsområdet. Prøven leses alltid av i samme posisjon foran detektoren, i den samme glasskyvetten, noe som eliminerer interferens fra riper og variasjon mellom kyvetter som er kjente fra systemer med direkte avlesning. Selve vesken forflyttes, ikke prøvekammeret, noe som fører til færre bevegelige deler og høyere pålitelighet.
 • Med den patenterte probevaskeren pumpes vann gjennom samtidig som den går opp og ned. Dette sørger for at utsiden av prøvearmen alltid er ren før den dyppes i neste prøve/reagens.
 • Når avlesningen er ferdig blir kyvetten automatisk og grundig rengjort for å forhindre carryover og krysskontaminering av prøver.  For mer informasjon om SEAL AQ400, kontakt oss på post@tm-autolab.no
Applikasjoner