Dumas NDA – Nitrogenprotein

NDA 701 / 702 er VELP SCIENTIFICA’s innovative løsning for nitrogen / proteinbestemmelse i henhold til Dumas forbrenningsmetode for testing av både faste og flytende prøver.

Oversikt:

 • Den mest nøyaktige og følsomme teknikken for nitrogen og proteinbestemmelse
 • Øyeblikkelig resultater – ingen prøvepreparering, ingen forsinkelser
 • Miljøvennlig – ingen kjemikalier brukes, mindre rester og avfall
 • Samsvarer med standardprotokoller som AOAC, ISO, AACC, AOCS, ASBC etc.

Dumas analysemetode

 • Starter med et forbrenningstrinn som resulterer i oksiderte forbindelser (H2O, CO2, NOx …)
 • Vann fjernes først i en fysisk felle «DriStep™», plassert etter forbrenningsrøret
 • NOx passerer gjennom en reduksjonsovn med høyeffektivt kobber og gir N2 gass.
 • En kjemisk felle fjerner de siste rester av vann
 • En automatisk regenerativ CO2 adsorber holder tilbake CO2 og lar bare elementært nitrogen (N2) passere. N2 detekteres så i «Logas™», en innovativ varmekonduktivitets detektor (TCD) uten krav om referanse gass.

Dumas Nitrogen Analyzer – Fullt automatisert og brukervennlig

VELP SCIENTIFICA har designet brukervennlighet i sin NDA Dumas Nitrogen Analyzer og lar brukeren konsentrere seg om å vurdere resultatene som er produsert på bare 3 til 4 minutter per prøve.
Når opptil 4 tallerkener med opptil 30 prøver i hver har blitt lastet opp er det bare å trykke på startknappen og gjøre noe annet.
Med markedets laveste deteksjonsgrense og en RSD lavere enn 0,5% ved kjøring av EDTA standarder, er brukeren sikret høy presisjon på sine resultater.
NDA er den ideelle løsningen for høy prøve gjennomstrømning, er helautomatisk og i stand til å kjøre 24/7.

DUMASoft™, brukervennlig databehandling

All informasjon vil bli kontinuerlig overvåket fra hovedskjermen, inkludert sanntids grafen. Et bredt bibliotek av metoder er forhåndsinstallert for å støtte brukeren med verdifull informasjon om analysen.
Det er også mulig å lage et bibliotek av kalibreringskurver slik at en kan velge den som passer best.
En automatisert lekkasjetest utføres for å sjekke at systemet er helt tett.
Brukeren kan lage tilpassede testrapporter, med informasjon om laboratoriet og egen logo.

Dumas Nitrogen Analyzer – pålitelig autosampler

Autosampleren gir ytelse med høy kvalitet, både for prøveopplasting og prøvekondisjonering. Prøven spyles med helium for å eliminere alle spor av nitrogengass i et eget kammer før du starter analysen.
Det kan settes inn opp til 4 plater a 30 prøver samtidig for å øke produktiviteten.
Autosampleren kan brukes med prøver (opptil 1 gram) av en hvilken som helst matrise (flytende, fast og halvfast).

Dumas vs. Kjeldahl

DUMAS

 • For høy produktivitet, non-stop ytelse
 • Tidsbesparende, noen minutter påkrevd
 • Moderate driftskostnader
 • Helt uten oppsyn, helautomatisk
 • Tørr kjemi, ingen kjemikalier
 • Miljøvennlig, mindre rester og avfall
 • Stadig mer brukt metode, ny teknikk
 • RSD% <0,5% (med gjær – 2,33% N)
 • Prøvehomogenisering, 0,5 mm partikkelstørrelse

KJELDAHL

 • Lav produktivitet, ikke-kontinuerlig drift
 • Tidkrevende, analyser tar timer
 • Relativt rimelig utstyr, arbeidskrevende
 • Delvis uten oppsyn, ikke helt automatisert
 • Våt kjemi, bruker kjemikalier
 • Kostbare avfallsprodukter, må kastes
 • Fremdeles den tradisjonelle teknikken
 • RSD%, <1% (med gjær – 2,28% N)
 • Prøvehomogenisering, 1 mm partikkelstørrelse
Applikasjoner