iDip – Hurtig analyse av næringssalter, feltinstrument

TM-Autolab forhandler i all hovedsak tyngre analyseutstyr, men enkelte ganger kommer vi over teknologi som imponerer oss såpass kraftig at vi tar det inn i sortimentet.
eXact iDip er en av disse unntakene.

iDip er et håndholdt instrument til en meget snill prise, som gjør spektrofotometriske målinger mens du venter. Instrumentet er tilpasset feltbruk, men passer ypperlig til rutinekontroll i f.eks renseanlegg eller for prosessbedrifter, der laboratorieanalyser er tidkrevende eller unødvendig.

iDip kobles til en Android eller Apple enhet via Bluetooth, og administreres via en App på denne enheten. Resultatene lagres på den mobile enheten, og kan overføres når man kommer til en PC, eller skrives av manuelt.

iDip konformerer til internasjonale standarder der disse finnes, og gjør ingen av beregningene selv. Alle beregninger gjøres av den tilkoblede mobile enheten, hvilket gjør at iDip er meget billige i seg selv.

Man kan blant annet måle klorid, klor (fritt og total), jern, alkalitet, farge, kalsium, magnesium, og mange flere. For full oversikt se Applikasjoner, under iDip.

Applikasjoner