Mantech Multiparameter – pH, Alk, Turb, Kond, Farge, andre

Multi-parameter & Titration Analysis

Vi forhandler multiparameter systemer fra Kanadiske Man-Tech Inc, en av de store leverandørene på slike systemer.
Systemene fra Mantech er meget konfigurerbare både på hardware og software siden, og gir brukeren mulighet til å skreddersy
sine analyser etter egne behov.

For en komplett oversikt over hvilke analyser et slikt system kan settes opp med, følg se liste hos Man-Tech Inc her.

I Norge forhandles disse systemene mest til drikke og avløpsvann, og ofte blir applikasjoner til dette satt opp sammen.
Med denne løsningen er det da mulig å kjøre pH, t-alkalitet (og beregnede), konduktivitet, turbiditet og fargetall sammen, på bare 50 mL prøve.

Alle analysene blir satt opp etter gjeldende Norsk Standard for analysen.

I tillegg til de nevnte over er det mange mulige konfigurasjoner. Kontakt oss på post@tm-autolab.no så hjelper vi deg å skreddersy en maskin tilpasset dine analysebehov.

Applikasjoner