Mantech PeCOD – Grønn KOF – Uten dikromat/Hg!

PeCOD® Chemical Oxygen Demand Analyzer

Kjemisk Oksygenforbruk har i en årrekke vært et styrende parameter for utslipp og konsesjoner i Norge, og andre deler av verden.
Tradisjonelt har denne analysen blitt kjørt med den såkalte Hach metoden, der prøven oppsluttes sammen med dikromat og kvikksølv.

Etter at REACH direktivet kom fra EU har det vært nødvendig å utvikle en ny metode for analyse av KOF som både er effektiv og uten utslipp.
Fra Kanadiske Mantech kommer derfor PeCOD teknikken, der man analyserer KOF via direkte oksidasjon med nanopartikler av titandioksid.

PeCOD har vekket internasjonal oppmerksomhet, da alle andre alternativer til den gamle KOF teknikken har vist seg å være mindre egnet til formålet.

Som vist av videoen foregår PeCOD på et fotokatalytisk prinsipp.
Nanopartikler av titandioksid ble belyst med UV stråling, som skaper et enormt oksidativt potensiale.
Dette oksiderer da de organiske komponentene i prøven direkte, og gir et utslag på elektroden.

Det viser seg at PeCOD har en mye bedre korrelasjon mot teoretisk KOF enn den gamle dikromatmetoden:

DIKROMAT_SKJEMA
PECOD_SKJEMA

PeCOD er nå akseptert som standard metode i Ontario, Canada, og det er flere pågående prosjekter for dette i Skandinavia for øyeblikket. I Sverige testes denne teknikken ut av Svensk Vatten, siden Sverige får forbud mot kvikksølv i 2016.

PeCOD leveres også som Online og At-Line system, med mulighet for opphenting rett fra prosess-strøm. Denne har automatisk kalibrering og kvalitetssjekk, og kan kobles direkte til kontrollrom. Siden PeCOD korrelerer mye mer nøyaktig med BOD enn dikromatmetoden gjør, så kan man etter noe innkjøring nesten direkte anslå BOD i avløpsstrømmer fortløpende, uten å måtte vente 5-7 dager på en BOD analyse, eller 3+ timer på en dikromat KOF analyse.
Online systemet kan settes opp til automatisk prøvetakning på visse intervaller, og man kan dermed ha full kontroll over KOF i prosesstrømmen.

TM-Autolab er for øyeblikket ute etter kunder som ønsker å være referanse og kjøre PeCOD i Norge.
Vi vil derfor kunne tilby et godt tilbud på systemet til aktører som kunne tenke seg å være referanse.

Kontakt oss på post@tm-autolab.no for mer informasjon.

Applikasjoner