Teknisk informasjon om PeCOD i drikkevann utgitt av Mantech!

Forskningsartikkel om PeCOD i drikkevann utgitt av Mantech!

Mantech har nå gitt ut en artikkel om hvordan PeCOD analysen fungerer på rene vanntyper, og den er tilgjengelig som PDF fil under.
Den tar for seg i hovedsak forholdet mellom PeCOD og teoretisk COD på et gitt antall aminosyrer, kalium-hydrogen-ftalat og koffein.

46022730.aspx-2

Dette er en kortversjon av en lengre artikkel, som vil være tilgjengelig for våre kunder på PeCOD, ta kontakt med oss på post@tm-autolab.no for mer informasjon om hvordan PeCOD kan være nyttig for din bedrift.ilgjengelig for våre kunder på PeCOD, ta kontakt med oss på post@tm-autolab.no for mer informasjon om hvordan PeCOD kan være nyttig for din bedrift.