Turbidimeter og ny ISO Standard

Ny ISO Standard for Turbiditet ble utgitt i fjor (ISO 7027:2016), og vi har fått mange spørsmål om dette fra våre kunder.

Det gleder oss å bekrefte at våre leverte turbidimetere fortsatt oppfyller kravene til måleprinsipp og bølgelengde som angitt i gjeldende standard.

De som trenger egen bekreftelse på dette skriftlig kan sende Serienummeret på sitt turbidimeter til oss på post@tm-autolab.no,
så skal vi sørge for å framskaffe dokumentet som viser at kravene er oppfylt.